เว็บไซด์ดูข่าว the futuretime , newsninepost

เว็บไซด์เครื่อข่ายหนังสือพิมพ์โฟกัสนิวส์ the future time , นิวส์ไนน์โพสต์