แห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี 2561

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผูว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน นมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี 2561 โดยมีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ มีทั้งหน่วยงานราชการ และประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมงานและร่วมแห่ผ้าแดง ก่อน ส่งให้ตระกูลรุ่งแจ้งขึ้นไปห่มที่องค์พระสมุทตเจดีย์

Visitors: 45,612