พ่อเมืองปากน้ำเปิดงานปอดใกล้กรุงคุ้งบางกะเจ้า

พ่อเมืองปากน้ำเชิญชวนเที่ยวปอดใกล้กรุงคุ้งบางกะเจ้า ที่บางน้ำผึ้ง

          ที่ลานเอนกประสงค์ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ      นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปอดใกล้กรุง เชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สีเขียว คุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง ภายใต้ชื่องาน  “ปอดใกล้กรุง@คุ้งบางกะเจ้า” ซึ่งทางอำเภอพระประแดง ร่วมกับ องค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่ง  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน  ตลอดจนหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ 6 ตำบลกระเพาะหมู อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีนายสำเนาว์ รัศมิทัต นายก อบต.บางน้ำผึ้งประธานชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว       คุ้งบางกะเจ้า กล่าวต้อนรับ ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติพร้อมด้วย นายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ นายอำเภอพระประแดง กล่าวรายงาน

สำหรับคุ้งบางกะเจ้า ซึ่งเป็นที่ตั้งของทั้ง 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลทรงคนอง ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางกระสอบ ตำบลบางยอ และตำบลบางกอบัว ในพื้นที่ป่ากระเพาะหมูแห่งนี้  ซึ่งเพียงแค่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามา ก็จะเจอกับแหล่งโอเอซิสขนาดใหญ่ คุ้งบางกะเจ้ามีสถานที่น่าท่องเที่ยวมากมาย อาทิ เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตลาดบางน้ำผึ้งแห่งนี้ บ้านธูปหอมสมุนไพร พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย บ้านลูกประคบธัญพืช จุดชมหิ่งห้อย โบราณสถานในวัดวาอารามต่างๆ รวมถึงสวนป่า และสวนผลไม้ที่มีให้เห็นอยู่ทั่วพื้นที่ของทั้ง 6 ตำบล ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่กระเพาะหมูแห่งนี้ก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมกันมากมาย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว

          ภายในงานจะมีการจัดแสดง นิทรรศการเส้นทางการท่องเที่ยวของทั้ง 6 ตำบล ไว้ที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งที่เดียว ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชุมชนบางกะเจ้าอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวสีเขียวภายในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าแก่นักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ อันสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาวพระประแดงอีกด้วย

          สำหรับงาน “ปอดใกล้กรุง@คุ้งบางกะเจ้า” จะมีตั้งแต่วันที่ 26-30กรกฎาคม 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ และสามารถมาเที่ยวชมความสวยงามร่มรื่นของธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดได้ทุกวัน ที่คุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

 

Visitors: 63,120