เปิดโรงรับจำนำและศูนย์ฟอกไตแพรกษา

เปิดโรงรับจำนำและศูนย์ฟอกไต

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานในพิธีเปิดสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลแพรกษา โดยมีนายยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา กล่าวรายงาน  โดยมีข้าราชการ ผู้ประกอบการ และประชาชนร่วมพิธีดังกล่าวจำนวนมาก ณ สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลแพรกษาจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เป็นประธานเปิดศูนย์ฟอกไต อย่างเป็นทางการ และได้เดินเยี่ยมชม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานธนานุบาลและการรักษาผู้ป่วยของศูนย์ฟอกไต โดยสถานธนานุบาลและศูนย์ฟอกไต ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการเทศบาลตำบลแพรกษาหลังเก่า ภายในซอยมังกร อ.เมือง จ.สมุทรปราการ    สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลแพรกษา ได้ทำการปรับปรุงก่อสร้างสถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำเทศบาลตำบลแพรกษา เพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลและในเขตใกล้เคียง ได้ใช้บริการกู้ยืมไปใช้จ่ายในยามขาดแคลน หรือยามขัดสน ซึ่งประชาชนจะได้รับบริการ โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราต่ำกว่าโรงรับจำนำของเอกชน หรือสถานประกอบกิจการหนี้นอกระบบ เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประชาชนในเขตพื้นที่และเขตใกล้เคียงที่ดีขึ้น เป็นการเพิ่มช่องทางในการแก้ปัญหาสถานะทางการเงินยามขัดสน และสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในการดำรงชีพในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข  หลังจากเสร็จพิธีเปิดสถานธนานุบาลอย่างเป็นทางการแล้ว นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินเยี่ยมชม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานธนานุบาล โดยศูนย์ฟอกไตได้เปิดให้รับบริการตั้งแต่วันที่ 6 มค.60 เป็นต้นมา และได้รับเกียรติ จากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 พ.ค.2561 ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวน 127  คน และเปิดเครื่องฟอกไตแล้ว 20 เครื่อง

Visitors: 45,652