ครบรอบ25ปีโรงพยาบาลไทยนครินทร์

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ฉลองครบรอบ 25 ปี ตอกย้ำความเป็นผู้นำโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพฯ ตะวันออก วางแผนต่อยอดธุรกิจ “จากวันนั้นถึงวันนี้ สุขภาพดีไม่มีสิ้นสุด”

นายแพทย์เจริญ มีนสุข ประธานฝ่ายแพทย์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์นำทีมผู้บริหาร ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพร ภัทราคม  ผู้อำนวยการแพทย์ และ นายประภัทร สุทธาเวศ กรรมการและที่ปรึกษาอาวุโส เปิดงานฉลองครบรอบ 25 ปี โรงพยาบาลไทยนครินทร์ “จากวันนั้นถึงวันนี้ สุขภาพดีไม่มีสิ้นสุด” เพื่อตอกย้ำการเติบโตอย่างมั่นคงสู่การเป็นผู้นำทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในแถบกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก ณ บริเวณชั้น G โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โดยมีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก 

Visitors: 76,163