วันหิ่งห้อยโลกที่บางน้ำผึ้ง

          นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายสำเนาว์ รัศมิทัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันหิ่งห้อยโลก โดยมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านแมลง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,ผู้เชี่ยวชาญด้านหิ่งห้อย จากชุมชนอัมพวา,นักสำรวจหิ่งห้อยท้องถิ่น จากตำบลบางกะเจ้า และนักวิชาการด้านแมลงจากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม พร้อมด้วยตัวแทนจาก 6 ตำบล คุ้งบางกะเจ้า รวมทั้งประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมโครงการ ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  หิ่งห้อย ถือ เป็นสัตว์ที่ใช้เป็นเครื่องมือชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อม พื้นที่ใดมีหิ่งห้อย แสดงว่าพื้นที่นั้น มีระบบนิเวศน์ที่ดี มีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยข้อเท็จจริงดังกล่าว ทางบริษัทบางจาก จึงได้ร่วมือกับ 6 ตำบลในคุ้งบางกะเจ้า ผู้นำชุมชนและคณะที่ปรึกษาจาก เกษตรศาสตร์ และราชภัฎจันทรเกษม ได้ร่วมกันริเริ่มและสานต่อโครงการเส้นทางหิ่งห้อย โดยมีวัตถุประสงค์ในการค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์หิ่งห้อย สร้างการมีส่วนร่วมให้ผู้อาศัยให้พื้นที่คุ้งบางกะเจ้าได้ร่วมกันดูแลทรัพยากรในท้องถิ่น ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์หิ่งห้อย โดยทำโครงการมาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 5   กิจกรรมวันหิ่งห้อยโลกในวันนี้ ถือเป็นการพัฒนาอีกก้าวหนึ่งของโครงการในการส่งเสริมให้เกิดแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าอันเป็นก้าวสำคัญในการเรียนรู้ ว่าพวกเราทุกคนจะใช้ชีวิตอย่างไรเพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นมิตรต่อไป     นายสำเนาว์ รัศมิทัต นายกอบต.บางน้ำผึ้งกล่าวว่า อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้ว่าที่บางน้ำผึ้งนั้นมีหิ่งห้อยจำนวนมาก ซึ่งความจริงไม่ใช่ที่บางน้ำผึ้งที่เดียว มีทั้งคุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ตำบลได้แก่ ตำบลทรงคนอง ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางกอบัว ตำบลบางกระสอบ ตำบลบางกะเจ้า และตำบลบางยอ ที่มีหิ่งห้อยหลายสายพันธุ์ ถือเป็นแห่งเดียวในสมุทรปราการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย และร่วมกันอนุรักษ์หิ่งห้อย ซึ่งได้รับความร่วมมือกับบริษัทบางจากฯเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมวันหิ่งห้อยโลกครั้งที่1ที่บางน้ำผึ้ง และคาดว่าในปีต่อๆไปก็จะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นระบบเดียวกันทั้งหมด ถือเป็นการกระจายเครือข่ายการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยออกไป และถึงแม้ว่าจะหมดช่วงระยะเวลาการจัดงานวันหิ่งห้อยโลกไปแล้ว ก็สามารถประสานตามชุมชนแต่ละแห่งได้ว่าต้องการชมหิ่งห้อย หรือจะมาประสานที่อบต.บางน้ำผึ้งก็ได้เช่นกัน ทางอบต.ก็จะบริหารจัดการ ประสานให้นักท่องเที่ยวได้ชมหิ่งห้อยกันเพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการอีกด้วย

 

Visitors: 76,055