โรงไฟฟ้าพระนครใต้พาสื่อมวลชนดูงานเขื่อนแม่เมาะ

โรงไฟฟ้าพระนครใต้นำสื่อปากน้ำดูงานแม่เมาะ

          โรงไฟฟ้าพระนครใต้ นำคณะสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ศึกษาดูงานพลังงานทางเลือกและเยี่ยมชมกิจการ กฟผ. ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเยี่ยมชมการทำงานของการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำจากน้ำในเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก โดยมีนางกมลวรรณ สุริยะมณี นักประชาสัมพันธ์ ระดับ 8 บรรยายให้ความรู้และนำชมการทำงานภายในเขื่อนภูมิพลโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

           

Visitors: 76,055