แข่งพายกะละมัง

เทศบาลตำบลบางพลี จัดแข่งพายกะลังมังในคลองสำโรง

        ที่ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม ตลาดโบราณบางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เทศบาลตำบลบางพลี ได้จัดโครงการแข่งพายเรือกะละมังในคลองสำโรง ซึ่งอยู่ติดกับตลาดโบราณบางพลี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนหันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และยังเป็นการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน โดยนำกะละมังมาใส่ในห่วงยาง และให้ผู้แข่งขันพายให้ถึงเส้นชัย ใครถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ แต่ส่วนใหญ่แล้วผู้แข่งขันมักจะพายวนไปวนมา สร้างความสนุกสนานเฮฮาให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดโบราณบางพลี       นอกจากนั้นแล้วในวันเสาร์อาทิตย์ ยังมีดนตรีเพื่อชีวิตมาขับกล่อมให้นักท่องเที่ยวได้ฟังกันอย่างเพลิดเพลินอีกด้วย

Visitors: 76,098