อบต.จิกแดกจ.สุรินทร์ศึกษาดูงานที่ท.ต.แพรกษา

นายกอบต.จิกแดก จังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะ ได้เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลแพรกษา พร้อมฟังแนวทางการบริหารงาน จากดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา เพื่อนำเป็นแนวทางในการบริหารงานต่อไป จากนั้นได้เข้าศึกษาที่ฟิตเนสเซนเตอร์ ศูนย์ฟอกไต โรงรับจำนำ และโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ในสังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Visitors: 45,652