ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ

สำนักงานท่องเที่ยวฯเมืองปากน้ำจัดโครงการ "BIKE FOR KING RAMA 10"   

          สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ จัดโครงการ "BIKE FOR KING RAMA 10"    โดยมี นายสาธิต วัดอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ รักษา ราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ นายสำเริง จิตต์อาจหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักปั่นจักรยาน กว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว  ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

 นายสาธิต วัดอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ รักษา ราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า โครงการไบค์ทัวร์ปากน้ำฟอร์คิงส์ รัชกาลที่ 10 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ 2ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดสมุทรปราการ โดยกิจกรรมครั้งแรกได้จัดให้มีการไหว้พระ 9 วัดในจังหวัดสมุทรปราการ และครั้งนี้ได้มีนักปั่นมาร่วมกิจกรรม กว่า 1,000 คัน โดยเริ่มจุดสตาร์ทที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ไปยังพระสมุทรเจดีย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และร่วมกันเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 อีกทั้งยังเป็นการ ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาด้วยการปั่นจักรยาน เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวและสินค้าทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเป็นการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยจักรยานในจังหวัดสมุทรปราการ

 โดยเส้นทางการปั่นจักรยานจะเริ่มต้นที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 200 ไร่ ปั่นจักรยานผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางกอบัว ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางกระสอบ ตำบลทรงคนอง ตำบลบางยอ เรียกว่ากระเพาะหมู  หรือคุ้งบางกะเจ้า ซึ่งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ อีกด้วย

Visitors: 76,095