อบต.แพรกษาใหม่แห่เทียนจำนำพรรษา

ชาวตำบลแพรกษาใหม่ร่วมสานประเพณีเก่าแก่ แห่เทียนจำนำพรรษาถวายวัด

           เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่วัดน้อยสุวรรณาราม  หรือวัดคลองเก้า ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายอำนาจ  บุญริ้ว นายก อบต.แพรกษาใหม่ พร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นกว่า 500 คนที่แต่งกายในชุดไทยและสวมใส่เสื้อเหลืองได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษาจำนวน 10 ต้นพร้อมเครื่องไทยธรรม แห่รอบพระอุโบสถวัดน้อยสุวรรณารามจำนวน 3 รอบ เพื่อเป็นการทักษิณา ก่อนนำเทียนพรรษาทั้งสิบต้นเข้าถวายพระภิกษุสงที่บนศาลาการเปรียญ โดยมีพระครูสุวรรณสิทธิธาดา เจ้าคณะตำบลบางปู ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดน้อยสุวรรณาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เป็นผู้รับถวายเทียนจำนำพรรษาจากนายอำนาจ บุญริ่ว นายก อบต.แพรกษาใหม่ประธานฝ่ายฆราวาส และชาวบ้านที่พร้อมใจกันถวายเทียนจำนำพรรษาในครั้งนี้  เพื่อเป็นการบำรุงพระศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบัญญัติให้พระสงฆ์ทุกรูปที่บวชใหม่และบวชมานานมีพรรษามาก จะอยู่ในแห่งหนตำบลใดก็ตาม เมื่อถึงวันนี้แล้วจะต้องทำพิธีอธิษฐานพรรษา กล่าวคืออธิษฐานเพื่ออยู่ประจำในวัดใดวัดหนึ่งที่ตนทำพิธีอธิษฐานนั้น ตลอดเวลา 3 เดือน ในช่วงฤดูฝน ประเพณีแห่งการถวายเทียนจำนำพรรษานั้น เนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์ได้จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน การนำเทียนไปถวาย ชาวบ้านมักจัดขบวนแห่กันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณีสืบทอดกันมาจนถึงในปัจจุบัน

Visitors: 76,163