รพกรุงเทพ

Charity เลคเชอร์นี้เพื่อน้อง

 นายแพทย์นิวัติ อินทรวิเชียร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นประธานเปิดงาน Charity เลคเชอร์นี้เพื่อน้อง” เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยทีมทันตแพทย์ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ บีดีเอ็มเอส  นำโดย ทพญ.วลัยลักษณ์  เกียรติธนากร ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์ทันตกรรม รพ.กรุงเทพ จัดกิจกรรมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ของทันตแพทย์ ในหัวข้อ “Multidisciplinary restorative case treatment plan and discussion” รายได้จากการจัดงานสมทบทุนบริจาคโครงการเครือข่าย “ครูดี..ในใจเด็ก” สนับสนุนการทำงานด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัวของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  โดยได้รับเกียรติจากทันตแพทย์ด้านทันตกรรมความงามจากทั่วประเทศ อาทิ ทพ.สนธิ ศิริมัย  ทพ.ธนวัต ฤทธิ์ขจร เข้าร่วมเสวนา ณ รพ.กรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย เมื่อเร็วๆ นี้

Visitors: 76,055