สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมปลูกต้นกล้ารักษ์ป่าชายเลน

ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รวมพลังจิตอาสาปลูกต้นกล้ารักษ์ป่าชายเลน

          ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี  สถานพักฟืนตากอากาศบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ   พลตำรวจโท สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28กรกฎาคม 2561 ที่จะถึงนี้ โดยนำข้าราชการตำรวจจิตอาสา ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ และชาวต่างชาติที่มีจิตอาสารวมกว่า 1 พันคน ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลนร่วมปลูกต้นกล้า จำนวน 1,110 ต้น กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  จึงได้จัดทำกิจกรรม โครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา  ขึ้น โดยนำข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ และชาวต่างชาติที่มีจิตอาสา ร่วมมือร่วมใจ ปลูกป่าชายเลน เพิ่มสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ทางทะเล ฟื้นฟูป่าชายเลน อันเป็นแนวป้องกันทางธรรมชาติที่ช่วยรักษาชายฝั่งทะเลไม่ให้ถูกกัดเซาะจากคลื่นทะเล เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมในระยะยาว สร้างจิตสำนึก รักต้นไม้ รักป่าไม้ และตระหนักรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ สานต่อปณิธานของพระองค์ท่าน ด้วยการทำความดีสืบต่อไป

 

Visitors: 76,095