ขอแสดงความยินดีน้องๆเยาวชนได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีน้องๆเยาวชนที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า "พระมโนรีย์ทอง"

ด.ชนพสิทธิ์ สัตย์ธรรม.น้องเพลง ตัวแทนจังหวัดลำปางเข้ารับรางวัล พระโนรีย์ทอง สาขา เยาวชนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น,ด.ช.นพคุณ สัตย์ธรรม น้องเพลส ตัวแทนจังหวัดลำปางเข้ารับรางวัล พระโนรีย์ทอง สาขา เยาวชนส่งเสริมกีฬาดีเด่นในงาน Earth Top Award โดยมี เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ ทรงเป็นองค์ประธานในการมอบรางวัล เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ.โรงละครเดอะบาซาร์เธียร์เตอร์ สวนลุมไนท์บาซาร์รัชดา จัดโดย : สภารักษ์วัฒนธรรมเพื่อสันติภาพ

 

Visitors: 76,095