12 สิงหา มหาราชินี

นายชาติชาย  อุทัยพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ       พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ  เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ 12 สิงหามหาราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 กรุงเทพฯ

Visitors: 76,890