กอ.รมน.ถวายเทียนจำนำพรรษา

กอ.รมน.สมุทรปราการถวายเทียนพรรษา

                 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสมุทรปราการ โดยพ.อ.ประเทือง. แก้วทุย รอง ผอ.กอ.รมน.จ.สมุทรปราการ  พ.อ.(พิเศษ)กฤษภาณุ จำนงค์วงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผน และการข่าว พร้อมเจ้าหน้าที่กอ.รมน. สมุทรปราการได้พร้อมใจถวายเทียนพรรษา ที่วัดชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พ.อ.ประเทือง. แก้วทุย รอง ผอ.กอ.รมน.จ.สมุทรปราการ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ทางกอ.รมน.สมุทรปราการ ได้รวบรวมปัจจัยคนละเล็กละน้อยเพื่อ ที่จะร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา โดยกำหนดไว้ว่า จะถวายเทียนพรรษาให้ครบ 9 วัด โดยเริ่มต้นที่ที่วัดแรก คือวัดชัยมงคล ซึ่งถือว่าเป็นวัดทีมีชื่อดี เป็นมงคล เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาของไทยเรา ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พระภิกษุสงฆ์ ก็จะต้องใช้เทียนพรรษา จุดให้แสงส่องสว่างเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย ทางกอ.ร.มน.จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำบุญถวายเทียนพรรษากันในวันนี้ โดยปีนี้ได้วางแผนไว้ว่าจะถวายเทียนพรรษาให้ครบ 9 วัด ส่วนในปีหน้า ก็อาจจะจัดให้มีการถวายเทียนพรรษา อีกเช่นกัน เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยของเราให้คงอยู่สืบไป

Visitors: 76,163