เด็กไทยเก่ง

นักเรียนไทยเก่งคว้า14รางวัลแข่งคณิตศาสตร์ที่เมืองจีน

          สุดยอดนักเรียนไทยคว้า 14 รางวัล 3 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (SMO 2018) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

          เมื่อช่วงเย็นวันนี้ (วันที่ 2 สิงหาคม 2561) นายอโนทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาพื้นฐาน เปิดเผยว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของไทยที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 15 (SOUTHEAST MATHEMATICS OLYMPIAD : SMO 2018) ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 ณ เมืองเฉวียนโจว เขตจิ้นเจียง มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยมีนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 19 คน แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 12 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 7 คน ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่านักเรียนไทยได้รับรางวัลรวม 14 รางวัล ได้แก่ 3 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง ดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ 2 เหรียญทอง จาก นายพิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา และ นายวรภาส มีจิตรไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย / 3 เหรียญเงิน จาก นายณัฐชนน  สาระธนะ โรงเรียนระยองวิทยาคม เด็กชายวรัชญ์  พาลพ่าย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา นายนรบดี วัชรปรีชานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน / 3 เหรียญทองแดง จาก นายรัชชานนท์  เพชรชู โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายปาณัสม์  จินดานุวัฒน์ และนายมุฑิราช  ลักษณวิศิษฎ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน .ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ 1 เหรียญทอง จากนางสาวรินนารา แสงพิสิทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา / 3 เหรียญเงิน จาก นายศุภกฤต คชสาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นายณฐนน เทอดไพรสันต์ และนายนิรวิทธ์  อารยะพิพัฒน์กุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย / 2 เหรียญทองแดง จาก นางสาวปาณิสรา ตั้งงามสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และนายณัฐดนัย  ธรรมเป็นจิตต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย.         นอกจากนั้น นายพิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ยังได้คะแนนเต็ม 120 คะแนน จากการแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วย          โดยการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 15 (SOUTHEAST MATHEMATICS OLYMPIAD : SMO 2018) มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 ประเทศ นักเรียน 607 คน ได้แก่ มาเก๊า ฟิลิปปินส์ ไทย อินโดนีเซีย และจากมณฑลต่าง ๆ ของจีน และในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 ประเทศ นักเรียน 678 คน ได้แก่ มาเก๊า ไทย และจากมณฑลต่าง ๆ ของจีน รวมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 1,285 คน ทั้งนี้ คณะนักเรียนไทยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 611 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 18.25 น./ภาพข่าว : บ่าวเอ็ม

Visitors: 76,093