คลินิคเกษตรเคลื่อนที่พบชาวบางเสาธง

ผู้ว่าปากน้ำจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่พบชาวบางเสาธง

       เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 2 ส.ค.61 นายชาติชาย อุทัยพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิด โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมี นายดนัย ปัญจวิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ในระดับจังหวัด นายกอบต.เทศบาลในพื้นที่ อ.บางเสาธง ร่วมเป็นเกียรติ  ที่บริเวณศาลาวัดบัวโรย ต. บางเสาธง อ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการทำงานเชิงรุก โดยบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาคีเกือบทุกหน่วยงานของจังหวัด ร่วมเปิดคลินิก บริการให้ความรู้ด้านการเกษตร ด้าน พืช ปศุสัตว์ ประมงและบริการอื่นๆ ถึงระดับพื้นที่ โดยเกษตรกรไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ อำเภอหรือจังหวัด การจัด โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ.วัดบัวโรย นั้น เนื่องจากเป็นพื้นที่การเกษตร ที่ห่างไกลจากตัวจังหวัด เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเลี้ยงปลานิล เลี้ยงกุ้งขาว เป็นหลัก ซึ่งทางจังหวัดสมุทรปราการ โดยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการได้ร่วมบูรณาการโครงการดังกล่าวโดยการมอบถุงยังชีพให้กับเกษตรกรและประชาชนจำนวน 150 ราย    ด้านในด้านนายดนัย ปัญจวิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  กิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมคลินิก ให้บริการ ประชาชนจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด  ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านบางเสาธงเป็นจำนวนมาก

Visitors: 76,163