จัดระเบียบแม่ค้าหาบเร่แผงลอยตลาดหนามแดง

เอาจริงแล้ว!จัดระเบียบแม่ค้าแก้ปัญหารถติดตลาดหนามแดง
นายสมบูรณ์ ชารี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงการทาง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สำโรงเหนือ เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ นายชาตรี อยู่วัฒนะ กำนันตำบลเทพารักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกัน รื้อสิ่งปลูกสร้าง ป้ายโฆษณาต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตในเขตทางหลวง ในพื้นที่ตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองสมุทรปราการ รวมทั้งไม่ให้พ่อค้าแม่ค้า นำสินค้าหาบเร่แผงลอยมาวางขายบริเวณทางเท้า ณ ตลาดหนามแดง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ สืบเนื่องจาก บริเวณดังกล่าวได้มีพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย นำสินค้ามาวางขายบนทางเดินเท้า ทำให้ ประชาชนต้องมาเดินบนพื้นถนน ก่อให้เกิดอันตราย อีกทั้งได้มีรถยนต์มาจอดริมถนน เพื่อซื้อสินค้า ทำให้การจราจรติดขัด โดยทางแขวงการทางได้มีการ แจกหนังสือใบเตือน พ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย ให้ออกจากทางเท้า รวมทั้งสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ยื่นออกมาเกินกว่ากฎหมายกำหนด และได้มีการดำเนินการ 7 ขั้นตอน ตามพรบ.ของแขวงทางหลวงสมุทรปราการที่ได้กำหนดไว้ วันนี้จึงได้มาดำเนินการ รื้อถอนร้านค้าหาบเร่แผงลอยและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่อยู่บน ผิวพื้นฟุตบาทโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยพบว่าพ่อค้าแม่ค้าส่วนมากให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมกับอบต.เทพารักษ์จะออกตรวจตราเป็นประจำ โดยจะมาไม่เป็นเวลา และจะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำสินค้ามาขายริมถนนหรือบนทางเท้าเหมือนเดิมอีก

Visitors: 76,054