กรมเจ้าท่าให้การสนับสนุนเจ็ตสกี กรุงเทพ-นราธิวาส

กรมเจ้าท่าให้การสนับสนุนเจ็ตสกี กรุงเทพ-นราธิวาส

กรมเจ้าท่า ร่วมให้การสนับสนุน กิจกรรมขี่เจ็ตสกี เส้นทาง กรุงเทพฯ – นราธิวาส ระยะทางกว่า 1,900 กิโลเมตร ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิ Miracle of Life กับโครงการ “เที่ยวให้สุดปักหมุดสู่แดนใต้” ๆ สุดแดนใต้ ร่วมกันทำกิจกรรม “รวมหัวใจ ไปให้สุด ที่แดนใต้” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ระดมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กขาดโอกาส เด็กพิการ เด็กพิเศษ เด็กที่เป็นผู้ป่วยติดตียง และเด็กที่ได้รบผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในส่วนของกรมเจ้าท่า จะดำเนินการอบรม สอบความรู้ และออกประกาศนียบัตรสำหรับผู้ทำการในเรือให้กับดารา และศิลปิน ที่ไปร่วมงาน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ ตามกำหนดการ ดังนี้1100น. ดารานักแสดงถึง สำนักงานเจ้าท่า สมุทรปราการ 1115 น. รับฟังการขับเรือและความปลอยภัยทางน้ำ 1145 น. สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ (ดาราจะทะยอยมาเป็นรอบๆๆครับ)

Visitors: 76,098