โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ทอดผ้าป่าการศึกษา

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

        นายกมล เชียงวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป สวดเจริญพุทธมนต์ และทำพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา พร้อมแจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยมีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานกันจำนวนมาก โดยนายยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้ด้วย ณ ลานโดมเอนกประสงค์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  นายวุฒิชัย วันทมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันสถาปนาโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ครบ 80 ปี วันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยโรงเรียนกำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้นซึ่งได้รับงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณ ก่อสร้าง 90 ล้านบาท การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์มีชีวิต เป็นรูปเรือสำเภาที่บรรจุเรื่องราวของจังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณก่อสร้าง 17,439,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากอบจ.สมุทรปราการ ส่วนอีกด้านจะสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น อาคารเอนกประสงค์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการระดมทุน ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ โดยผู้ที่ร่วมทำบุญตั้งแต่ 10,000 บาท จะได้จารึกชื่อในห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติอีกด้วย

Visitors: 76,056