ท.ต.แพรกษาจัดบวชชีพราหมณ์วันแม่

ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา เป็นประธานในการบวชชีพราหมณ์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมีนางอรัญญา สุวรรณบุตร รวมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแพรกษา สมาชิกสภา ข้าราชการ รวมทั้งประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ัวนที่ 9 สิงหาคม  ถึง 13 สิงหาคม เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสมุทรปราการแห่งที่ 3 โดยในวันที่ 13 สิงหาคม ได้มีพิธีลาสิขา และมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้เข้ารับการบวชชีพราหมณ์อีกด้วย

Visitors: 76,096