เกษตรปากน้ำเตือน

เกษตรปากน้ำเตือนภัยการระบาด “ โรคไหม้ข้าว

         นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระยะแตกกอ ให้หมั่นสำรวจและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไหม้ข้าว เนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศในหลายพื้นที่มีความแห้งในตอนกลางวัน และชื้นจัดเนื่องจากฝนตกชุกในตอนกลางคืน ช่วงน้ำค้างยาวนานถึงตอนสาย อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24 – 27 องศาเซลเซียส เหมาะต่อการเกิดโรคไหม้ข้าว ประกอบกับลมแรงทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคได้ดี ดังนั้นเกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งลักษณะอาการในระยะแตกกอนี้ จะพบแผลคล้ายรูปตา ขอบแผลสีน้ำตาล กลางแผลมีสีเทา อาจเห็นเป็นวงซ้อน ๆ กันที่กลางแผล อาการพบได้ที่ใบ ข้อต่อของใบ และข้อต่อของลำต้น ขนาดแผลจะใหญ่กว่าที่พบในระยะกล้า แผลลุกลามติดต่อกันได้ที่บริเวณข้อต่อ ใบจะมีลักษณะแผลช้ำ สีน้ำตาลดำและมักหลุดจากกาบใบเสมอ   นายดนัย ยังกล่าวต่ออีกว่า  ขอแนะนำวิธีป้องกันกำจัดดังนี้ 1 ก่อนการระบาด : สำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ ผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาพร้อมกับการปล่อยน้ำในนาข้าว หรือผสมกับปุ๋ยอินทรีย์หว่านในนา  อัตราเชื้อสด : รำข้าวอินทรีย์ : ปุ๋ยอินทรีย์ ในสัดส่วน 1 : 4 : 100  ให้ปุ๋ยตามคำแนะนำที่สอดคล้องกับระยะการเจริญของพืช และมีความเหมาะสมกับสภาพดิน   ไม่ใส่ปุ๋ยที่ให้ไนโตรเจนสูงเกินไป พ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาในอัตรา ๑ กก. ต่อน้ำ ๒๐๐ ลิตร ทุก 15 วัน จะสามารถป้องกันการระบาด ของโรคไหม้ได้  2.ระหว่างการระบาด : สำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ งดใส่ปุ๋ยที่ให้ไนโตรเจนสูงเกินไป เพื่อไม่ให้การระบาดรุนแรงมากขึ้น  พ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาในอัตรา 1 กก. ต่อน้ำ 1๐๐ ลิตร ทุก 7 วัน สามารถลดการระบาดของโรคไหม้ได้ หรือพ่นเชื้อบาซิลลัส ซับทีลิส อัตราตามคำแนะนำในฉลาก  หากพบโรคไหม้มีอาการรุนแรง แผลไหม้ 10 % ของพื้นที่ใบ (พันธุ์ต้านทานโรค) แผลไหม้ ๕ % ของพื้นที่ใบ (พันธุ์อ่อนแอต่อโรค) หรือ ควรฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ได้แก่ ไตรไซคลาโซล หรือ คาซูกาไมซิน หรือ อีดิเฟนฟอส หรือ คาร์เบนดาซิม หรือไอโซโพรไทโอเลน อัตราตามคำแนะนำในฉลาก 3 การป้องกันในฤดูถัดไป ใช้พันธุ์ข้าวที่ค่อนข้างต้านทานโรคไหม้ เช่น สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 60 ชัยนาท 1 และปราจีนบุรี 1 ใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตราไร่ละ 15 – 20 กก. เพื่อให้แปลงข้าวมีอากาศถ่ายเทดี และเปลี่ยนพันธุ์ข้าวทุก ๆ 2 - 3 ฤดูปลูก คลุกเมล็ดหรือแช่เมล็ดด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา หรือสารละลายเชื้อราไตรโคเดอร์มา ก่อนปลูก ปรับปรุงบำรุงดินโดยไถกลบตอซังแทนการเผาฟาง และทำนาไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี

Visitors: 76,056