ท่าอากาศยานเตรียมซ้อมแผนฉุกเฉิน

 ทสภ.ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน (SEMEX-18) ประจำปี 2561 วันที่ 23 ส.ค.นี้ อาจส่งผลให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกสบายในช่วงเวลาดังกล่าว

          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะทำการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SEMEX-18) ประจำปี 2561 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ บริเวณอาคารผู้โดยสาร  ชั้น 4 ภายในอาคารผู้โดยสาร ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 82 เรื่อง ระบบการจัดการด้านนิรภัยสนามบิน และแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NATIONAL CIVIL AVIATION SECURITY PROGRAMME - NCASP) รวมถึงข้อเสนอแนะขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการในมาตรการการรักษาความปลอดภัย และความปลอดภัยของท่าอากาศยานอย่างสูงสุด ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกสบายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center หมายเลข 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

Visitors: 76,098