โรคราน้ำหมาก

เกษตรปากน้ำเตือนภัยการระบาด “โรคราน้ำหมาก
นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวของจังหวัดสมุทรปราการให้หมั่นสำรวจและเฝ้าระวังการระบาดของโรคราน้ำหมากมะนาวหรือโรคเมลาโนส เนื่องจากในช่วงนี้สภาพอากาศมีฝนตกปานกลางถึงหนักมากเหมาะสมต่อการแพร่ระบาดของโรคราน้ำหมากซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อรา โดยเชื้อราจะเข้าทำลายผล ลำต้น และใบมะนาวในระยะเพสลาด อาการบนใบเริ่มแรกเป็นแผลจุดขนาดเล็กเท่าหัวเข็มหมุด สีน้ำตาลอ่อน ต่อมาจะขยายใหญ่ขึ้นเป็นเม็ดเล็กๆสีน้ำตาลดำล้อมรอบด้วยวงสีเหลือง มักเกิดทางด้านใต้ใบ เมื่อใบแก่จุดเหล่านี้จะนูนขึ้นสากมือในระยะนี้จุดแผลจะมีรูปร่างต่างๆ กันไป มีสีน้ำตาลดำและมักไม่มีวงสีเหลืองล้อมรอบ แผลจะปรากฏทั้งสองด้านของใบ มะนาวที่เป็นโรครุนแรงใบจะเหลืองหรืออาจบิดเบี้ยวและร่วงก่อนกำหนดอาการบนกิ่ง แผลเริ่มแรกจะคล้ายกับแผลบนใบ แต่เมื่อมากขึ้นแผลจะแตกสะเก็ดนูน และกิ่งแห้งตายในที่สุด ส่วนบนผลจะมีลักษณะแผลเหมือนที่เกิดบนใบเช่นเดียวกันคือ ระยะแรกแผลเป็นจุดขนาดเล็กสีน้ำตาลอ่อน ต่อมาแผลจะนูนเด่นชัดขึ้น สีน้ำตาลดำสากมือและแผลเกิดรูปร่างต่างๆกัน เช่น รอยแผลอาจเป็นสีน้ำตาลเป็นทางยาวจากขั้วผลลงมาประมาณกลางผล รอยแผลดังกล่าวเรียกว่ารอยเปื้อนน้ำหมากหรือแผลน้ำหมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากน้ำค้างหรือน้ำฝนไหลลงมาพาเอาเชื้อสาเหตุลงมาเป็นทาง ลักษณะผลที่ถูกทำลายมักมีขนาดเล็ก ผิวกร้านและมักร่วงก่อนกำหนดนอกจากนี้เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สปอร์ของเชื้อสาเหตุสามารถแพร่กระจายไปกับลม น้ำ ฝนและสามารถติดไปกับกิ่งพันธุ์ได้โรคนี้ระบาดรุนแรงในฤดูฝน โดยเฉพาะช่วงปลายฤดู และระบาดมากในสวนที่ขาดการดูแล
นายดนัยยังกล่าวอีกว่า การป้องกันกำจัดโรคราน้ำหมาก เกษตรกรต้องตัดแต่งกิ่งและทรงพุ่มให้โปร่ง ไม่รกทึบ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกและแสงแดดส่องได้ทั่วถึงหากพบอาการของโรคในระยะแรก และยังไม่มีการระบาดมาก ควรรีบตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรค และ นำไปเผาทำลายฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา โดยผสมเชื้อสดในอัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ ๒๐๐ ลิตร ใช้สารเคมีกำจัดเชื้อราฉีดพ่นเป็นครั้งคราว เช่น ในระยะใบอ่อนติดผลอ่อนหรือสังเกตพบอาการของโรคทั้งนี้การใช้สารประกอบทองแดง เช่น คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ บอร์โดมิกเจอร์ เป็นต้น ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในฤดูฝน ควรใช้ในระยะก่อนฤดูฝนและก่อนเกิดโรคเมลาโนส เพราะหากเกิดแผลของโรคเมลาโนสแล้วอาจทำให้เกิดการขยายของแผลกลายเป็นโรคสตาร์เมลาโนสได้ หรือพ่นสารป้องกันกำจัดโรค เช่น แมนโคเซ็บ,คาร์เบนดาซิม,เบโนมิล เมื่อมะนาวแสดงอาการเป็นโรค 7-10 วัน/ครั้ง ประมาณ 2-3 ครั้งติดต่อกัน หรือจะป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ เนื่องจากการทำลายของเพลี้ยไฟบนผลมะนาวทำให้เกิดแผลที่เชื้อราสามารถเข้าทำลายผลมะนาวได้

Visitors: 77,955