ทต.แพรกษาจัดอบรมวิชาชีพ

ทต.แพรกษาจัดโครงการพัฒนาอาชีพให้ปชช.

        ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และชุมชนต่างๆเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 40 คน.โดยมีวิทยากรจากแรงงานจังหวัดสมุทรปราการมาช่วยฝึกอบรม  ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลแพรกษา   ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา กล่าวว่า เทศบาลฯได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนให้ประชาชนมีงานทำ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพที่อิสระ เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้ประชาชน โดยให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ เป็นการส่งเสริมสร้างความสามัคคี และสนับสนุนให้ประชาชน สามารถพึ่งพาตัวเองได้ และยังเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ การจัดการด้านการตลาดให้มีความเป็นมาตรฐานและมีความเหมาะสม เพื่อสร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งมีการอบรมทำเกี๊ยวซ่า ช่อม่วง เปียกปูนกระทิสด และบาร์บีคิว

Visitors: 76,163