ทำความดีด้วยหัวใจ

สุวรรณภูมิจัดโครงการ ทำดีด้วยหัวใจ คืนนำใสให้แม่น้ำลำคลอง นำจิตอาสากำจัดวัชพืช

          ที่บริเวณประตูระบายน้ำ คลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นางฉฎาณิศา  ชำนาญเวช รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายปฎิบัติการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ นายสิงห์คำ  พันธเพชร ปลักหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอบางพลี นายชัยพร  พรหมสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารวิจิตร กรมชลประทาน พร้อมคณะผู้บริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดกิจกรรม ชุมชนจิตอาสาอำเภอบางพลี กำจัดวัชพืช เก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช ตามโครงการนำร่องพัฒนาระบบนิเวศชุมชน โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยนำจิตอาสากว่า 100 นาย ร่วมกันทำการเก็บขยะโดยรอบทั้งสองฝั่งคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ ขณะเดียวกันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารวิจิตร กรมชลประทาน ได้นำรถแบ็คโคลอยน้ำมาทำการตักวัชพืชประเภทผักตบชวาและเศษขยะที่อยู่ภายในคลองส่งน้ำ เพื่อลดปริมาณขยะและปริมาณวัชพืช ไม่ให้เกิดการสะสมจนกรีดขวางทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ จากลำคลองดังกล่าวออกสู่เจ้าพระยาได้ดีขึ้น ร่องรับการระบายน้ำจากภาคเหนือของประเทศไทย ที่กำลังระบายปริมาณน้ำจำนวนมหาศาลลงมาออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ตามคำขวัญของการทำกิจกรรมในครั้งนี้ว่า  ทำความดีด้วยหัวใจ คืนน้ำใสให้แม่น้ำลำคลอง

Visitors: 76,096