เทศบาลตำบลบางปูจัดประกวดภาพถ่าย

ทต.บางปู จัดโครงการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว

               เทศบาลตำบลบางปู จัดกิจกรรมโครงการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “รักสุขภาพ รักกีฬา รักษ์บางปู ” โดยมี นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางปู เป็นประธานกล่าวเปิดงาน แคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่าย และพ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องโถงกลางศาลาสุขใจ สถานตากอากาศบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “รักสุขภาพ รักกีฬา รักษ์บางปู ” เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ใส่ใจในการดูแลรักษาสุขภาพ อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มสัมพันธภาพอันดีต่อหมู่คณะมากยิ่งขึ้น โดยทางเทศบาลตำบลบางปู ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจ ส่งภาพเข้าประกวด ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ให้ความสนใจส่งภาพเข้าประกวด จำนวน 608 ภาพ จากผู้เข้าประกวดจำนวน 71 คน สำหรับรางวัลในการแข่งขันประกวดภาพถ่าย มีจำนวนทั้งสิ้น 23 รางวัล แบ่งออกเป็น รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ //รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ //รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ //รางวัลชมเชย 20 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ รวมเป็นจำนวนเงินรางวัล ทั้งสิ้น 200,000 บาท ด้านนายกเทศมนตรีตำบลบางปู กล่าวว่า โครงการประกวดภาพถ่ายนั้นทางเทศบาลได้จัดขึ้นทุกปี เพียงแต่หัวข้อเนื้อหาในแต่ละปีจะไม่เหมือนกัน ในปีแรกที่เราจัดขึ้นโดยใช้หัวข้อภาพเก่ากับภาพใหม่ และหลังจากที่เราได้ภาพมาเราจะจัดทำเป็นแกลเลอรี่ และนำเรื่องราวเหล่านี้ ไปติดเพื่อสะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับพื้นที่ต่าง ๆ ของในเขตเทศบาล ที่ศูนย์เรียนรู้ของเทศบาลตำบลบางปู กำลังจะเกิดขึ้น   เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีภาพเก่าในอดีต เรามีภาพใหม่ซึ่งเป็นปัจจุบันของตำบลบางปู เรามีภาพคนบางปูรักสุขภาพ เรามีภาพแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ของบางปู เราก็จะนำภาพเหล่านั้นไปติดแสดงไว้ในศูนย์เรียนรู้ที่อยู่ติดกับสำนักงานเทศบาลตำบลบางปูหลังใหม่  สำหรับวัตถุประสงค์ที่จัดงานประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้เพื่อ สะท้อนให้เห็นว่า คนในเขตเทศบาลตำบลบางปู มีสุขภาพที่ดี และก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ประกอบมีความรักความสามัคคี จะเห็นได้ว่าเรื่องของกีฬาเรื่องของสุขภาพและในเรื่องอยู่ร่วมกันของชาวบ้านในเขตเทศบาลบางปู

Visitors: 76,163