จีนพบนักธุรกิจชาวปากน้ำ

จีนพบนักธุรกิจปากน้ำแนะนำโครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”
ที่ห้องประชุมสถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ นายหนิน อัน ประธานคณะกรรมการโครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (One Belt, One Road) สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาพบนักธุรกิจใน จ.สมุทรปราการ เพื่อที่จะแนะนำโครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (One Belt, One Road) และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจชาวจีน โดยมี พลเอกบุญเกิด วาดวารี ประธานชมรมชาวสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ
สำหรับ โครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (One Belt, One Road)ของ สาธารณรัฐประชาชนจีน นั้น "1 แถบ (One Belt)" หมายถึง ความพยายามของจีนในการสร้างความเชื่อมโยงตามแนวเส้นทางการค้าในสมัยโบราณที่เรียกว่า เส้นทางสายไหม (Silk Road, Silk Route) ซึ่งเชื่อมโยงเอเชียตะวันออก (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน เข้ากับเอเชียใต้เอเชียกลางตะวันออกกลาง ตอนเหนือของทวีปแอฟริกา และไปสิ้นสุดเส้นทางที่ทวีปยุโรป ในส่วนของประเทศจีน หนานหนิง เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วง หรือมณฑลกว่างซีได้ถูกวางตําแหน่ง ให้เป็นปากประตูที่จะเชื่อมโยงจีนกับอาเซียน และเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวน ก็ถูกวางตําแหน่งให้เป็นเมืองศูนย์กลางในการเชื่อมโยงภูมิภาคทางตะวันตกและทางใต้ของจีนเข้ากับเอเชียกลางและตะวันออกกลาง
ขณะที่ "1 เส้นทาง (One Road)" หมายถึงความเชื่อมโยงทางทะเลที่หลายๆ สื่อนิยมเรียกกันว่า 21st Century Maritime Silk Road ซึ่งจะเชื่อมเส้นทางการเดินเรือหลักของโลกจากญี่ปุ่น เกาหลีสู่เมืองท่าสําคัญๆ ของประเทศจีนทางตะวันออก ลงสู่ทะเลจีนใต้ช่องแคบมะละกา ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงการค้าจากมหาสมุทรแปซิฟิกสู่มหาสมุทรอินเดียนั่นเอง เป้าหมายของจีนยังหมายถึงเมืองท่าสําคัญๆ ในตะวันออกกลาง และในฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกาอีกด้วย โดยจีนตั้งงบประมาณลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ไว้แล้วกว่า 4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ปัจจุบันจีนได้ทําความร่วมมือแล้วกับรัฐบาลศรีลังกาในการฟื้นฟูโครงการ Colombo Port City เพื่อให้ศรีลังกากลายเป็นจุดพักเพื่อขนถ่ายสินค้าที่สําคัญตรงจุดกึ่งกลางระหว่างสิงคโปร์และดูไบ จีนกับมัลดีฟส์ได้สร้างความร่วมมือระหว่างกันในการปรับปรุงท่าอากาศยานนานาชาติรวมทั้งสร้างสะพาน "China Bridge" ที่จะเชื่อมเกาะที่เป็นที่ตั้งของสนามบินกับเกาะ Male ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมัลดีฟส์

Visitors: 76,055