ท่องเที่ยวสีเขียว คุ้งบางกะเจ้า

ท่องเที่ยวสีเขียวคุ้งบางกะเจ้า

  นอกเหนือจากตลาดน้ำบางน้ำผึ้งในคุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง แล้ว อีก5 ตำบลก็มีของดีอีกมากมาย จึงจุดประกายผุดแหล่งท่องเที่ยว เป็นเครือข่าย เยี่ยมโยงกันทั้ง 6 ตำบล รวมทั้งทางปั่นจักรยาน ให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมความเป็นธรรมชาติเชื่อมโยงถึงกัน ของดีในแต่ละตำบล มีอะไรน่าสนใจแวะมาเที่ยวงานได้21-24 กันยายนนี้

 นายวรณัฎฐ์ หนูรอต นายอำเภอพระประแดง เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว กิจกรรมย่อยส่งเสริมสื่อประชาสัมพันธ์ทางจักรยาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คุ้งบางกะเจ้า พร้อมด้วยนายสำเนาว์ รัศมิทิต นายกอบต.บางน้ำผึ้ง และตัวแทนแต่ละตำบล รวม 6 ตำบล คุ้งบางกะเจ้า เข้าร่วมงานแถลงข่าว โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2561 นี้ภายในงานจะมีการจำลองหมู่บ้าน ทั้ง6 ตำบล อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชุมชนบางกะเจ้าอย่างใกล้ชิดของดีของเด่นในแต่ละตำบล  ณ ลานกิจกรรมในสวนตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับอำเภอพระประแดง ได้กำหนดจัดงาน ท่องเที่ยวสีเขียว@บางกะเจ้า ภายใต้กิจกรรมย่อย ส่งเสริมสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางจักรยาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคุ้งบางกะเจ้า เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่บางกะเจ้ามากขึ้น  สำหรับคุ้งบางกะเจ้า เป็นที่ตั้งของ 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลทรงคนอง ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางกระสอบ ตำบลบางยอ และตำบลบางกอบัว ในพื้นที่เกาะกระเพาะหมู ซึ่งคุ้งบางกะเจ้ามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น เส้นทางศึกษาธรรมชาติสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตลาดบางน้ำผึ้ง บ้านธูปสมุนไพรพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย บ้านลูกประคบธัญพืช จุดชมหิ่งห้อย โบราณสถานในวัดวาอารามต่างๆ รวมถึงสวนป่า และสวยผลไม้ ที่มีให้เห็นในพื้นที่ 6 ตำบล  ดังนั้นจึงได้จัดให้มีโครงการ "ท่องเที่ยวสีเขียว@บางกะเจ้า ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2561 นี้ที่ ลานกิจกรรมในสวนตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ท่องเที่ยวสดใส ด้วยหัวใจสีเขียว" ซึ่งเป็นกระแสในสังคมที่ทุกๆฝ่าย ร่วมกันรณรงค์ การท่องเที่ยวที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม เคารพต่อธรรมชาติ เน้นรูปแบบของการเดินทางสีเขียว คือการประหยัดพลังงาน เช่นการใช้รถจักรยาน การเดิน หรือพายเรือ และเป็นการท่องเที่ยวโดยใส่ใจต่อธรรมชาติ คือไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน ลดการทำให้เกิดขยะ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกัน ภายในงานจะมีการจำลองหมู่บ้านของทั้ง 6 ตำบล ไว้ที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชุมชนบางกะเจ้าอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวสีเขียว ภายใต้พื้นที่คุ้งบางกะเจ้าให้กับนักท่องเที่ยว หรือผู้ที่เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวพระประแดงอีกด้วย

 

 

 

Visitors: 76,163