อบต.เทพารักษ์จัดทำประชาคมยกฐานะเป็นเทศบาล

อบต.เทพารักษ์จัดทำประชาคมยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล

       องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ จัดทำประชาคม ในการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ เป็นเทศบาลตำบลเทพารักษ์ โดยมีนายกอบต.เทพารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.เทพารักษ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชาคม มีผู้ให้ความสนใจเข้ารับฟังในการจัดทำประชาคมครั้งนี้ประมาณ 1,000 คน ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

        นายสำเริง จิตต์อาจหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่มีการประชาคม เพื่อยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาล จึงได้เชิญชวนประชาชนทั้ง 5 หมู่ ได้แก่ หมู่1,2,6,8,9 เพื่อขอเสียงส่วนมาก ในการที่จะให้เป็นเทศบาลตำบล โดยจะได้มีการอธิบายว่า เป็นเทศบาลตำบลดีกว่าอบต.ตรงไหน รวมทั้งงบประมาณที่จะได้มาพัฒนา ก็จะได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งการจัดระเบียบร้านค้าก็มีความสำคัญ เพราะจะเห็นได้ว่า ที่บริเวณตลาดหนามแดง ได้มีการจัดระเบียบแม่ค้า แต่ก็เกิดความล้มเหลว ทั้งแขวงการทางและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่ได้เอาใจใส่ ทั้งที่เป็นพื้นที่ความรับผิดชอบโดยตรง แต่อบต.เทพารักษ์นั้น ไม่มีเทศกิจ ที่จะเข้าไปดูแลเรื่องตลาดได้ แต่หากเป็นเทศบาลก็จะสามารถเข้าไปดำเนินการได้เนื่องจากมีเทศกิจ และยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถบริการประชาชนได้ดังนั้น เพื่อให้สามารถจัดทำบริการสาธารณะ ตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้รับบริการสาธารณะเพิ่มมากขึ้น ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความสะดวก รวดเร็วจากการบริหารสาธารณะของรัฐอันจะทำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในการกระจายอำนาจ และความเป็นอิสระของท้องถิ่นและเมื่อทำประชาคมเสร็จ แล้วขั้นตอนต่อไปก็จะทำเรื่องไปถึงกระทรวงมหาดไทยให้พิจารณา ในการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ เป็นเทศบาลตำบลเทพารักษ์ต่อไป

Visitors: 76,163