ของดี 6 อบต.คุ้งบางกะเจ้า

รองผวจ.เมืองปากน้ำเปิดงานท่องเที่ยวสีเขียวคุ้งบางกะเจ้า

            นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดงาน กิจกรรมส่งเสริมสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคุ้งบางกะเจ้า "ท่องเที่ยวสีเขียว@บางกะเจ้า โดยมีนายวรรณัฐณ์ หนูรอด นายอำเภอพระประแดงกล่าวรายงาน นายสำเนาว์ รัศมิทัติ นายกอบต.บางน้ำผึ้ง กล่าวให้การต้อนรับ ณ ลานกิจกรรมในสวนตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

            คุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ มีพื้นที่ครอบคลุม 6 ตำบล ได้แก่ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลทรงคนอง ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางกระสอบ ตำบลบางยอ และตำบลบางกอบัว ซึ่งเป็นชุมชนเขตเมือง ใกล้กรุงเทพฯ ซึ่งเป็ฯพื้นที่ ที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งโอโซนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง ใกล้กรุงเทพฯ เพียงแค่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ก็จะเจอแหล่งโอเอซิสขนาดใหญ่ ที่มีพื้นที่สีเขียวอุดมสมบูรณ์ จนถูกขนานนามว่า เป็นปอดของกรุงเทพ  อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตลาดบางน้ำผึง บ้านธูปสมุนไพร พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย บ้านลูกประคบธัญพืช จุดชมหิ่งห้อย โบราณสถานในวัดวาอารามต่างๆ รวมถึงสวนป่าและสวนผลไม้ที่มีให้เห็นในพื้นที่ 6 ตำบล  โดยในปีพ.ศ. 2560 อำเภอพระประแดงได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในพื้นที่อำเภอพระประแดง จากจังหวัดสมุทรปราการ และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางทั้งงบประมาณปกติและงบประมาณเพิ่มเติม จำนวนหลายโครงการ ซึ่งได้ดำเนินโครงการดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ปัจจุบันได้มีนักท่องเที่ยวมาปั่นจักรยาน เพื่อออกกำลังกาย ชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญตลอดจนเส้นทางจักรยานในคุ้งบางกะเจ้า ทำให้เกิดการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับชุมชนคุ้งบางกะเจ้า และสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ  อำเภอพระประแดง จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมสุขภาพคุ้งบางกะเจ้า ของอำเภอพระประแดง ภายใต้ชื่อ "ท่องเที่ยวสีเขียวคุ้งบางกะเจ้า" เพื่อเป็นการเน้นการประชาสัมพันธ์เส้นทางจักรยานในพื้นที่ให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในแหล่งท่องเที่ยว ที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติเป็นหลัก มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น รวมถึงแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศในแต่ละพื้นที่ โดยจะมีการจำลองหมู่บ้านทั้ง6 ตำบลไว้ที่ตลาดบางน้ำผึ้งที่เดียว ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรม ของชุมชนคุ้งบางกะเจ้า พร้อมทั้งมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชาวคุ้งบางกะเจ้า อันสวยงามและการแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวสีเขียวในพื้นที่บางกะเจ้าให้กับนักท่องเที่ยวด้วย โดยงานจะมีในวันที่ 21-24กันยายน 2561 ที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

Visitors: 76,055