ทอท.ได้รับรางวัลเกียรติยศ

ทอท. ได้รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand Value 2018 และรางวัลเกียรติยศ ASEAN’s Top Corporate Brand Value 2018

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand Value 2018 ในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ประจำปี 2561 ในประเทศไทย และรางวัลเกียรติยศ ASEAN’s Top Corporate Brand Value 2018 ในกลุ่มประเทศอาเซียน จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ทอท.เป็นผู้แทน ทอท.รับมอบรางวัลดังกล่าวเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ทอท.ได้รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand Value 2018 ซึ่งเป็นองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ประจำปี 2561 จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ทอท.เป็นบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด คิดเป็น 432,841 ล้านบาท เมื่อเทียบกับองค์กรอื่นในทุกหมวดธุรกิจของไทย และปีนี้ ทอท. ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่ 4 นอกจากนั้น ยังได้รับรางวัลเกียรติยศ ASEAN’s Top Corporate Brand Value 2018 ในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย โดย ทอท.มีมูลค่าแบรนด์ 13,607 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวเป็นการใช้สูตร CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) ในการคำนวณหามูลค่าแบรนด์องค์กร ทำให้สามารถวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาเป็นตัวเลขทางการเงิน นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า การได้รับรางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด 2 รางวัลนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของ ทอท.แสดงให้เห็นว่า ทอท.มีแบรนด์องค์กรที่เข้มแข็งและเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญกับสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง ทอท.มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรภายใต้ธรรมาภิบาลเพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

Visitors: 76,055