หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเปิดงานนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีและมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัล หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และรางวัลกิจกรรมพัฒนาชุมชน ได้แก่ อาสาพัฒนาชุมชน ชาย-หญิง กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น และศูนย์ประสานงานองค์กรระดับตำบลดีเด่น ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าและของดี ของตัวแทนหมู่บ้าน 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ทั้ง 32 หมู่บ้าน สามารถเลือกซื้อสินค้าและเข้าชมงานได้ ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2561 ณ.บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

Visitors: 71,893