ทะเบียนรถเลขสวย

ขนส่งปากน้ำจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวย 
“10 ปี มีครั้งเดียว” สำหรับรถยนต์ นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) รถเก๋ง รถแวน และรถกระบะ 4 ประตู 10-11 พ.ย. ที่เทศบาลตำบลบางปู
นายทองคำ นิสัยสัตย์ ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการจะจัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7คน (รย.1) ได้แก่ รถเก๋ง รถแวน และรถกระบะ 4 ประตู ในหมวดอักษรกต“ก้าวหน้ามั่งมี โชคดีตลอดไป” จำนวน301 หมายเลข อาทิเช่นหมายเลข 1 , 9 , 55 , 99, 123 , 888 , 1234 , 5678 , 1000 , 5000 , 8899 , 1991 , 8888 , 9999 เป็นต้น ซึ่งการประมูลในครั้งนี้จะมีขึ้นในวันที่ 10 - 11พฤศจิกายน 2561 ณ เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ หรือประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com
หมายเลขทะเบียนรถที่ประชาชนประมูลได้ถือเป็น “ทรัพย์สิน”ที่สามารถทำการ ซื้อ-ขาย ให้ สลับหมายเลขทะเบียนรถมาใช้กับรถคันเก่าที่มีอยู่เดิมก็ได้ เป็นมรดกตกทอดถึงทายาทหรือโอนกันได้ตามกฎหมาย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือ เงินทุกบาทที่ได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจะนำเข้าสมทบกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์ ป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนน สนับสนุนโครงการเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประเทศ และนำไปจัดสรรเป็นเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งเท่ากับเป็นการทำบุญสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่
ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนท่านใดที่สนใจจะประมูลทะเบียนรถเลขสวย สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7 คน สามารถสมัครลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ อาคาร 1 ชั้น 1ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ สาขาอำเภอพระประแดง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามวันและเวลาราชการ ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา15.30 น. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซด์ได้ที่ www.tabienrod.comหรือลงทะเบียนที่หน้างานในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 ณ เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนาม และใบมอบอำนาจ (ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนมิได้มาดำเนินการด้วยตนเอง) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-3234060 , 02-3232870-1, 089-4991071 และสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอพระประแดง หมายเลขโทรศัพท์ 02-4641710

Visitors: 76,056