เทศบาลตำบลแพรกษาได้รับรางวัลระดับประเทศ

ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะเข้ารับโล่รางวัล "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการศึกษา ประจำปี 2561" จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยรับมอบจาก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเห่งเดียวในจังหวัดสมุทรปราการที่รับรางวัลอันทรงเกียรติและถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริง ของดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร และคณะผู้บริหารเทศบาล ที่ต้องการพัฒนาเมืองแพรกษา โดยเห็นความสำคัญของการศึกษาเป็นอันดับแรก จึงได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ทั้งอยู่เบื้องหน้า และอยู่เบื้องหลัง แห่งความสำเร็จ ของโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา  และเด็กนักเรียนก็คว้ารางวัลมามากมาย ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนที่เพิ่มเปิดมาได้เพียง 6 ปีเท่านั้น และการพัฒนาด้านการศึกษาก็ยังไม่หยุดเพียงแค่นี้ ยังมีการสร้างโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา รองรับไว้อีก ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจของชาวตำบลแพรกษา และชาวจังหวัดสมุทรปราการ อีกด้วย

Visitors: 76,056