น้ำทะเลที่บางแสนใสแล้ว

เที่ยวน้ำทะเลที่บางแสน หลายคนบอกว่าน้ำใสแล้ว แต่ไม่เชื่อ ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเอง มาพิสูจน์ พร้อมๆกันเลยครับ

Visitors: 45,652