พระครูแจ้มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

พระผู้มีแต่ให้มอบคอมพิวเตอร์ไว้เพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลางมูลค่า349,500บาท.

พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณหรือพระครูแจ้รองเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการให้การสนับสนุนคอมพิวเตอร์จำนวน30ชุดแก่โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลางไว้ เพื่อการศึกษาของนักเรียนโดยมี ดร.ขวัญศิริ กันแตง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู ร่วมรับมอบท่ามกลางนักเรียนจำนวนมาก

Visitors: 76,056