ปศุสัตว์จังหวัดแจงเรื่องจับสุนัขในพื้นที่สุวรรณภูมิ

ปศุสัตว์แจงจับสุนัขจรจัดออกจากเขตสนามบินสุวรรณภูมิ

ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการชี้แจงการดำเนินการสุนัขจรจัดออกจากเขตพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิไปอยู่สถานที่พักพิงชั่วคราว ตามโครงการบ้านหมาน่าอยู่ พร้อมจัดสวัสดิการให้สุนัขได้อยู่อย่างปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี

        นายชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.10 น. ได้มีกลุ่มรักสัตว์ร้องเรียนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจับสุนัขจรจัดออกนอกพื้นที่บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและจับไปไว้ที่ไหน เพราะเหตุใดจำเป็นต้องจับสุนัขดังกล่าว และทำให้สุนัขตายระหว่างจับหรือไม่ นั้นสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการขอชี้แจงรายละเอียดว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ต้องนำสุนัขออกนอกพื้นที่สนามบิน เพื่อมิให้เกิดอันตราย และการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะนำสุนัขดังกล่าวส่งศูนย์พักพิงสุนัขที่การท่าอากาศยานได้เตรียมไว้ ตามโครงการบ้านหมาน่าอยู่ โดยขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการเป็นหน่วยงานดำเนินการ ซึ่งในการดำเนินสำรวจหมาจรจัดบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ พบว่ามีสุนัข จำนวนประมาณ 50-60 ตัว และได้ดำเนินการร่วมกับการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยได้ดำเนินการจับสุนัขดังกล่าว ระหว่างวันที 7 - 12 พ.ย. 2561 เพื่อนำส่งสถานที่พักพิงให้สุนัขดังกล่าว ต่อไป การดำเนินการครั้งนี้ยังไม่มีสุนัขเสียชีวิต และได้นำไปเลี้ยงไว้บริเวณคอกพักพิงชั่วคราว ซึ่งมีการจัดการตามหลักสวัสดิภาพสัตว์        ในส่วนของการท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ ได้แจ้งข้อมูลให้ทราบว่า การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เคยมีประกาศการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2556 เรื่อง ห้ามเลี้ยงสุนัขหรือให้อาหาร แหล่งพักพิงแก่สุนัขภายในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ เพื่อรักษาความปลอดภัยในการดำเนินการของการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การรักษาอาชีวอนามัยภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและในการทำงาน ที่จะต้องควบคุมการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายจากสุนัขจึงได้กำหนดให้พื้นที่ในเขตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นเขตปลอดสุนัขโดยเด็ดขาด และมีหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการจับสุนัขที่มีอยู่ส่งไปอยู่สถานที่พักพิงแห่งใหม่ โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะสนับสนุนงบประมาณและติดตามการดำเนินงานในการนำสัตว์เลี้ยงสุนัขให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ปลอดภัย มั่นคง ตามหลักสวัสดิการสัตว์ในแหล่งที่พักพิงแห่งใหม่ โดยสุนัขที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับไปนั้น จะนำไปอยู่คอกพักพิงที่จัดเตรียมไว้ ตามโครงการบ้านหมาน่าอยู่ ซึ่งจะทำให้สัตว์หรือสุนัขดังกล่าวมีชีวิตและความเป็นอยู่อย่างปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีขี้นต่อไป

Visitors: 76,096