เทศบาลตำบลแพรกษาจัดแข่งกีฬาชุมชน ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลแพรกษา ได้จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน

ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชุมชน โดยมีตัวแทนแต่ละชุมชน ส่งเข้าแข่งกีฬาหลายประเภท เพื่อสร้างความรัก สามัคคี และความผูกพันธ์ ระหว่างพนักงานเทศบาลและคนในแต่ละชุมชน ณ สนามกีฬา โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Visitors: 45,611