ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม หล่อเทพเจ้าเห่งเจีย เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

ที่บ้านขาว ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  ซึ่งเป็นบ้านของนายชนม์สวัสดิ์  อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดพิธีเททองหล่อองค์เทพเจ้าเห้งเจีย องค์ขนาดใหญ่เท่าตัวคน โดยได้นิมนต์พระญาณวิกรม  เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่าง ๆ จำนวน 159 รูปเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด โดยมีประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมอวยพร และร่วมพิธีหล่อเทพเจ้าเห้งเจีย

Visitors: 76,055