คณะผู้ตรวจการแผ่นดินเกาหลี เข้าดูการแก้ไขปัญหาขยะชุมชน

คณะผู้ตรวจการแผ่นดินเกาหลี เข้าดูการแก้ไขปัญหาขยะชุมชน ที่บ่อขยะสมุทรปราการ

          เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้(21 พฤศจิกายน 2561) นายรักษเกชา(รัก-เก-ชา)  แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วย นายควอน  คุนซัง(Mr.Kwon Kunsang)   อธิบดีสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินสาธารณรัฐเกาหลี นายเซ  ฮาอิล (Mr.Choi Haeil)  รองผู้อำนวยการฝ่ายเรื่องร้องเรียนด้านธุรกิจ และนางสาวเบค  ซันเคียง(Ms.Baek Sunkyeong)  รองผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พร้อมคณะได้เดินทางมาลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหามลภาวะทางกลิ่นจากบ่อขยะแพรกษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พร้อมตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการขยะชุมนโดยวิธีเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนแบบครบวงจรเป็นพลังงานไฟฟ้า ที่โรงงานกำจัดขยะแพรกษาใหม่ บริษัท อีสเทิร์น  เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด  ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมีนายคณพศ นิจสิรภัช ประธานบริหารบริษัทอีสเทิร์น  เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด  เป็นผู้บรรยายสรุปการบริหารจัดการขยะชุมชน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ระหว่างคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้แทนหน่วยงาน ACRC และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารบริษัทอีสเทิร์น  เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด  ใช้เวลาในการบรรยายสรุปนานกว่า 1ชั่วโมง ก่อนที่ นายคณพศ นิจสิรภัช ประธานผู้บริหารบริษัทอีสเทิร์น  เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด  จะพาคณะเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้ตรวจการแผ่นดินสาธารณรัฐเกาหลี  เข้าเยี่ยมชมมาตรการบริหารจัดการขยะในชุมชนและขั้นตอนการคัดแยกขยะจำนวนมหาศาล ก่อนนำไปเข้าเครื่องเผาพลังงานความร้อนสูง  และนำพลังงานที่ได้กลับมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้านำไปขายคืนให้กับการไฟฟ้านครหลวง

          นายรักษเกชา  แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า  วันนี้ทางสำนักงานตรวจการแผ่นดินของไทยได้นำคณะจากผู้แทนจากคณะกรรมการต่อต้านคอรัปชั่นและคุ้มครองสิทธิ์พลเมืองของเกาหลี มิเตอร์ควอน  คุนซัง   อธิบดีสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้ความร่วมมือของผู้ตรวจการของไทยและของเกาหลี ซึ่งถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเขาเองก็อยากมาเรียนรู้ในการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินไทย ซึ่งเราเองเคยลงมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ อบต.แพรกษาใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานขยะ และเราก็มีคำวินิจฉัยมาและประสานงานมาในการแก้ไขปัญหา ขณะนี้เราก็ได้ลงมาติดตามและพาคณะของประเทศเกาหลีมาให้ดูตัวอย่างการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินของไทยเป็นแบบไหนอย่างไรและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างไรบ้าง อันนี้ก็เป็นความร่วมมือกันทั้งสององค์กร ภายใต้การทำงานร่วมกันที่เรามาในวันนี้ หลังจากที่ได้มาดูในวันนี้ก็รู้สึกดีใจแทนพี่น้องประชาชนที่เห็นความคืบหน้าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาขยะ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานของภาคเอกชนโดยบริษัทอีสเทิร์น    และก็ทางจังหวัดทางสิ่งแวดล้อมทาง อบต.และ ทุกหน่วยงานต่างให้ความร่วมมือกันอย่างดี ต่อไปปัญหาเรื่องขยะก็น่าจะลดน้อยลงและก็อาจจะหมดปัญหาไปในที่สุด ตรงนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้า จากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการวินิจฉัย ไปแล้ว

          ด้านมิเตอร์ ควอน  คุนซัง   อธิบดีสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินสาธารณรัฐเกาหลี กล่าว่า วันนี้ก็ได้มาเยี่ยมชมบ่อเก็บขยะในประเทศไทย พอได้มาดูมาศึกษาเองก็รู้สึกว่าสำนักงานผู้ตรวจแผ่นดินไทยก็ทำงานหนักเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และรู้สึกชื่นชมการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ทำเอาไว้ คิดว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่เกิดขึ้น แต่ถ้ามองในภาพรวมไม่ใช้แค่ประเทศไทย กลายเป็นการดูแลการักษาสิ่งแวดล้อมของทั่วโลกอีกด้วย และโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำงานร่วมกัน ระหว่าง ACRC(คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคุ้มครองสิทธิพลเมือง)แห่งสาธารณะรัฐเกาหลี โดย กับสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

          นายคณพศ นิจสิรภัช ประธานผู้บริหารบริษัทอีสเทิร์น  เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด  กล่าวว่า เป็นคณะเกาหลีคณะแรกที่นำโดยท่านคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้มาเยี่ยมชมในครั้งแรก ซึ่งขณะนั้นทุกอย่างอยู่ระหว่างการก่อสร้าง แต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองท่านก็ได้มาติดตามความคืบหน้าของการบริหารจัดการบริษัทเราด้วย

คณะผู้ตรวจการแผ่นดินเกาหลี เข้าดูการแก้ไขปัญหาขยะชุมชน ที่บ่อขยะสมุทรปราการ
Visitors: 76,163