รพ.ไทยนครินทร์จัดกิจกรรมเพื่อสังคม

โรงพยาบาลไทยนครินทร์จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ “Thainakarin Insure Love CSR #3” โดยได้เรียนเชิญตัวแทนประกันชีวิตจากบริษัทประกันชั้นนำเข้าร่วมมอบเงิน  สิ่งของ  อุปกรณ์การเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้อง ๆ โรงเรียนวัดคลองโคน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกัน “ปลูกป่าชายเลน” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงรักษาสมดุลของระบบนิเวศป่าชายเลน  เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

Visitors: 76,163