“ Bike อุ่นไอรัก”

จ.สมุทรปราการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “ Bike อุ่นไอรัก” ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
วันนี้ (21 พ.ย.61) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “ Bike อุ่นไอรัก” ( เส้นทางศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ – สถานตากอากาศบางปู) ครั้งที่ 2 และประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ ลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า และได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “ Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม ซึ่งกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “ Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภาค พร้อมกับส่วนกลาง ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 โดยให้จังหวัดใช้แนวทางที่เคยจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและการดำเนินการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น
ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ มีภารกิจในการจัดกิจกรรม ฯ จำนวน 2 จุด ในวันดังกล่าว ดังนี้
1.รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงนำขบวนพสกนิกรเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “”Bike อุ่นไอรัก” จากลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไปยังสวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยจังหวัดสมุทรปราการได้รับมอบหมายรับผิดชอบจุดปั่นจักรยานพระประแดงอาเขตและจุดปั่นจักรยานโกดังศุภนาวากรุ๊ป พร้อมทั้งจุดสวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์ โดยจะร่วมทำงานกับส่วนกลางตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
2. กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดสมุทรปราการ โดยจังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดเส้นทางการปั่นจักรยานโดยใช้ถนนสุขุมวิทจากจุดเริ่มต้น บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ถึงจุดสิ้นสุดที่ สถานตากอากาศบางปู ระยะทางไป - กลับ รวม 29 กิโลเมตร โดยมีกิจกรรมเพิ่มเติม จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมนิทรรศการพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศูนย์ศึกษาธรรมชาติสถานตากอากาศบางปู โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 9,811 คน ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการได้จัดคณะทำงาน ฯ รวม 12 คณะ พร้อมทั้งได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกครอบครัวร่วมกิจกรรม โดยนำบัตรประชาชนมาสมัครได้ที่จุดอำนวยความสะดวกในการรับสมัคร ฯ ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสามารถสมัครด้วยตนเองหรือสมัครให้ทั้งครอบครัว ได้ที่ https://www.bikeunairak2018.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1111

Visitors: 45,612