โครงการหมอชวนวิ่ง

เมืองปากน้ำจัดโครงการงานหมอชวนวิ่ง

          เมื่อช่วงบ่ายวันนี้(24 พย.2561) นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดสมุทรปราการ   ณ อุทยานการเรียนรู้อ่าวไทยและหอชมเมืองสมุทรปราการ         เนื่องในโอกาสที่แพทยสภาครบรอบ 50 ปี  ในวันที่ 11 ตุลาคม  2561 คณะกรรมการแพทยสภา   ได้มีมติจัดงานโครงการ “หมอชวนวิ่ง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน  และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยการวิ่ง หรือการเดินที่ถูกวิธี  โดยกิจกรรมวิ่งดังกล่าวจะจัดขึ้นทั่วประเทศจากภาคเหนือ       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้  วิ่งมาสู่ พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข    โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561

Visitors: 75,802