กำนันแถลงข่าวไฟไหม้โรงงานย่านถนนท้ายบ้าน

กำนันเปิดโต๊ะแถลงข่าวไฟไหม้โรงงานเหตุไฟดับช้า

          นายไพบูลย์ พินเที่ยง กำนันตำบลท้ายบ้าน ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายธนาวุฒิ อภิญญาสถาพร ผู้ใหญ่บ้านหมู่1 นายธนิศร อภิญญาสถาพร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่1นายไพโรจน์ แสงพลอย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม 4. ตำบลท้ายบ้าน พร้อมด้วยนาง ธารินี พินเที่ยง สมาชิกสภาเทศบาลบางปู เปิดโต๊ะแถลงข่าว ถึงสาเหตุที่ทำให้เหตุไฟไหม้โรงงาน ไฟดับช้า ณ ที่ทำการกำนัน ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  

        นายไพบูลย์ พินเที่ยง กำนันตำบลท้ายบ้าน ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จากกรณีเหตุเพลิงไหม้กองกระดาษอัดก้อนภายในบริษัท พี.ซี.ไอ. อุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด เลขที่ 247 หมู่ 2 ถนนท้ายบ้าน หมู่ 2 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ที่เก็บอยู่กว่า 1 หมื่นตัน เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ใช้พยายามดับเปลวไฟนานกว่า 30 ชั่วโมง โดยพบว่ารถดับเพลิงของเทศบาลตำบลบางปูมาช้ากว่าเทศบาลอื่น เนื่องจากมีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่อยู่ที่สำนักงานเทศบาลหลังเก่าเพียงแห่งเดียว ทำให้การเดินทางมาถึงตำบลท้ายบ้าน ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 25-30 นาที จึงมีความเห็นว่าน่าจะจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสารภัยให้ ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพราะเรื่อง เพลิงไหม้ต้องแข่งกับเวลา   

         รวมทั้งการปฎิบัติหน้าที่ของงานป้องกันของเทศบาลบางปู ขาดการประสานงานและการสั่งงานอย่างเป็นระบบ  อุปกรณ์ต่างๆทั้งไฟแสงสว่างไม่มี การบังคับบัญชาสับสน จึงอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การดับเพลิงล่าช้า          กำนันตำบลท้ายบ้านยังได้บอกอีกว่า ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมาเทศบาลบางปู ได้ผ่านงบประมาณในการซื้อรถดับเพลิงไปแล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ รวมทั้งเห็นควรเร่งรัดเรื่องการตัดถนนซอยเทศบาลบางปู 18 เชื่อมต่อท้ายบ้าน ออกถนนสุขุมวิท บริเวณอุตสาหกรรมฟอกหนัง และบางเมฆขาวให้สำเร็จโดยเร็ว เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการสัญจรไปมา และกรณีเกิดเหตุวินาศภัยสามารถเข้าออกและแก้ไข ได้รวดเร็ว           ขณะเดียวกันก็พบว่า ระบบการป้องกันภายในโรงงานดังกล่าว ท่อน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งไว้ แต่ไม่มีระบบจ่ายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาเพลิง ไหม้ จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ ไฟไม่ถูกระบบจ่ายน้ำดับไฟก่อน จึงทำให้ไฟลุกลามไปอย่างรวดเร็ว

Visitors: 77,957