เมืองปากน้ำประชุมเลือกตัวแทนพรรคพลังประชารัฐ

 ที่พรรคพลังประชารัฐ สาขาสมุทรปราการ เลขที่ 133/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้มีการประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดสมุทรปราการ นำโดยนายอัครวัฒน์ อัศวเหม อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทีมผู้บริหารท้องถิ่นที่มีการวางตัวสมัครสมัครเป็นส.ส.พรรคพลังประชารัฐทั้ง 7 เขต ประกอบด้วย เขต1.นายอัครวัฒน์ อัศวเหม เขต2.นายวรพร อัศวเหม เขต3.นายจาตุรนต์ นกขมิ้น เขต4.นางสาวภริม พูลเจริญ เขต5.นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก เขต6.นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ และเขต7นายต่อศักดิ์ อัศวเหม    นอกจากนั้นยังมีผู้สมัครลงปาร์ตี้ลิส จำนวน 3 คน คือ1.นายสัมพันธ์ เตชะเจริญกุล อดีตนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ 2.ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา และ3.นายทวีศักดิ์ ตั้งเด่นไชย นายกสมาคมพ่อค้าเหล็กแห่งประเทศไทย  โดยที่ประชุดได้มีการประชุมเลือกตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดสมุทรปราการ ตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ กำหนดให้มีการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดสมุทรปราการ โดยให้สมาชิกพรรคการเมืองที่มีภูมิลำเนาจังหวัดเลือกตัวแทนพรรคการเมือง โดยสมาชิกมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกได้หนึ่งคน    ในที่ประชุมได้เสนอ นายพิริยะ โตสกุลวงศ์ ได้ 71 คะแนน เป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดสมุทรปราการ  โดยมีนายสุนทร ปานแสงทองได้ 36 คะแนน และนายไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว ได้ 20 คะแนน เป็นตัวแทนสำรองพรรคการเมืองพรรคประชารัฐประจำจังหวัดสมุทรปราการ   ในที่ประชุม ก็ยังได้ให้ผู้สมัครทั้งส.ส.เขต ทั้ง7 เขต และปาร์ตี้ลิสจำนวน 3 คน แนะนำตัวเอง โดยสรุปข้อมูลประวัติการทำงานเบื้องต้น จากนั้นได้มีการประชุมระเบียบวาระที่ 2 คือการกำหนดสถานที่ทำการตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดสมุทรปราการ โดยทุกคนเห็นชอบให้ใช้ ที่ทำการพรรคพลังประชารัฐ สาขาสมุทรปราการ เลขที่ 133/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  ส่วนบรรยากาศ ในการประชุมครั้งนี้ ผู้สมัครแต่ละคนนั้นล้วนมีความมั่นใจ เพราะส่วนมากจะอยู่ในแวดวงการเมืองท้องถิ่นกันมานาน ทำให้เป็นที่รู้จักของประชาชนกันอย่างมาก

 

Visitors: 76,093