นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สมุทรปราการ

นายกตู่ ลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวสมุทรปราการ

                ที่จังหวัดสมุทรปราการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางมายังสวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ และได้เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และเยี่ยมชมตลาดพระประแดงพร้อมพบปะประชาชนในตลาด จากนั้น จะออกเดินทางต่อไปยังสวนสุขภาพลัดโพธิ์ เพื่อสักการะพระบรมรูปทรงงาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมสอบถามเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมและพบปะประชาชน ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์

        พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ได้เดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะรัฐมนตรี ได้แก่ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  และพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้ติดตามการตรวจราชการในครั้งนี้ด้วย        ด้านนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการตรวจราชการจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนนทบุรี โดยจะติดตามการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล พร้อมทั้งติดตามมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน สำหรับการตรวจราชการจังหวัดสมุทรปราการนั้น นายกรัฐมนตรีจะหารือร่วมกับข้าราชการและหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันน้ำท่วมและผลกระทบต่อเกษตรกร ประตูน้ำคลองลัดโพธิ์ และการบริหารจัดการขยะโดยการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ได้เดินเยี่ยมตามซุ้มกิจกรรมต่างๆ พร้อมทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเอง โดยเน้นย้ำให้ประชาชนต้องทันโลกทันเหตุการณ์ทันต่อเทคโนโลยี ที่โลกได้เปลี่ยนไป  โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดาริ เพื่อตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางมายังสวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ และได้เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และเยี่ยมชมตลาดพระประแดงพร้อมพบปะประชาชนในตลาด จากนั้น จะออกเดินทางต่อไปยังสวนสุขภาพลัดโพธิ์ เพื่อสักการะพระบรมรูปทรงงาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรพร้อมสอบถามเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมและพบปะประชาชน ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์

 

Visitors: 75,802