เทศกาลกลิ่นไอโอโซน กาแฟร้อยปี ของดีเมืองแพร่

พ่อเมืองแพร่จัดงาน "เทศกาลกลิ่นไอโอโซน กาแฟร้อยปี ของดีเมืองแพร่"
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานท่องเที่ยววิถีเกษตร งานเทศกาลกลิ่นไอโอโซน กาแฟร้อยปี ของดีเมืองแพร่ โดยมีนายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน จ.แพร่ร่วมเป็นเกียติ ที่โรงเรียนบ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดย นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมกับการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่จัดขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตกาแฟที่สำคัญในพื้นที่ของจังหวัดแพร่ และยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีอากาศบริสุทธิ์ เป็นแหล่งโอโซนที่ติดอันดับ 1 ใน 7 อากาศดีของประเทศไทย นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสธรรมชาติท่ามกลางบรรยากาศหมู่บ้านที่อยู่กลางหุบเขา มีแหล่งต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ และยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านในการประกอบอาชีพการเกษตร การทำชาเมี่ยง การแปรรูปห้อม การเลี้ยงสาหร่ายเตา ภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการการนิทรรศการการผลิตและแปรรูปกาแฟ กิจกรรมการประกวดกาแฟ ชิมชาจากกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านนาคูหา/กิจกรรมการคั่วกาแฟ สาธิตการทำห้อมเปียก และแสดงผลิตภัณฑ์การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกร

Visitors: 76,887