ขอความร่วมมือประชาชนงดใช้บริการรถแท็กซี่ที่ครบอายุการใช้งาน

ขอความร่วมมือประชาชนงดใช้บริการรถแท็กซี่ที่ครบอายุการใช้งาน   

          นายทองคำ นิสัยสัตย์ ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 14.30 น. ได้เกิดเหตุรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (รถแท็กซี่) คันหมายเลขทะเบียน ทว-8142 กรุงเทพมหานคร เกิดการระเบิดขณะเติมแก๊สอยู่ในบริเวณปั๊มแก๊ส NGV ถนนวัดศรีวารีน้อยตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 คน และบาดเจ็บเล็กน้อย 2 คน สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า รถคันดังกล่าวเป็นรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนครบ 9 ปี ซึ่งครบอายุการใช้งานตามกฎหมายแล้ว จึงได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของรถและผู้ขับรถไปชี้แจงข้อเท็จจริงและพิจารณาโทษในความผิดฐานใช้รถโดยไม่ได้จดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา6 (1)ต้องระวางโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000บาท

          นายทองคำยังกล่าวต่อไปว่าหากเจ้าหน้าที่พบการกระทำการฝ่าฝืนนำรถแท็กซี่ที่ครบอายุการใช้งานมารับจ้างรับ - ส่งผู้โดยสาร จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 5 (10) โดยต้องระวางโทษปรับปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และยึดแผ่นป้ายทันที และในกรณีที่นำรถที่แจ้งเปลี่ยนประเภทเป็นรถส่วนบุคคลแล้วมาลักลอบรับ - ส่งผู้โดยสารจะมีความผิดตามมาตรา 21 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ จึงขอความร่วมมือจากประชาชนงดใช้บริการรถแท็กซี่ที่ครบอายุการใช้งานแล้ว โดยให้สังเกตหมวดอักษรบนแผ่นป้ายทะเบียนรถ ดังนี้

-        แท็กซี่นิติบุคคลหมวดที่ครบอายุการใช้งานแล้ว ประกอบด้วย ทฉ, ทต, ทท, ทธ, ทน, ทพทม, ทย, ทร, ทลและ ทว

แท็กซี่ส่วนบุคคลสีเขียวเหลืองหมวดที่ครบอายุการใช้งานแล้ว ประกอบด้วย ทจ, มก, มขมค, มง,มจ และ มฉ

          ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากจะสังเกตจากหมวดอักษรบนป้ายทะเบียนรถแล้ว ยังต้องดูตัวรถเพิ่มเติมด้วย โดยสภาพตัวรถต้องมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย มีโป๊ะไฟบนหลังคา ป้ายไฟแสดงสถานะ ข้อความ แท็กซี่บุคคลหรือ ชื่อนิติบุคคลหมายเลขทะเบียนรถและข้อความ ร้องเรียนแท็กซี่ โทร.1584” ไว้ที่ประตูตอนหน้าด้านนอกทั้งสองข้าง ภายในรถมีบัตรประจำตัวผู้ขับรถ (บัตรสีเหลือง) แสดงไว้บริเวณที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้า ซึ่งจะระบุข้อมูลรถ ชื่อและรูปถ่ายผู้ขับรถซึ่งต้องถูกต้องตรงกัน มีมาตรค่าโดยสารและอัตราค่าโดยสารเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบก หากประชาชนพบเห็นรถแท็กซี่ที่ครบอายุการใช้งานและนำมาใช้ในการรับจ้างรับ - ส่ง ผู้โดยสาร สามารถแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนโทร.๑๕๘๔ เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำความผิดต่อไป

Visitors: 76,097